Верувај во себе

Верувај во себе

Кога сме соочени со најразлични предизвици и кога треба да одбереме, дадеме, кажеме некому нешто, да си го поставиме прво себе си прашањето: дали ова што ќе го одберам, кажам, дадам е за мое најголемо добро?

Напишете коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s