Learning Hands

Learning Hands (Child and Youth Ethics), Етика за деца и млади претставува концепт преку кој ја почитуваме, изучуваме и негуваме етиката како интересна и неопходна наука во современото живеење.

Работилниците се наменети за деца и млади. Темите со кои се дружиме на нашите работилници се следните: одговорност, интегритет, храброст, искреност, праведност, пријателство, емпатија, автентичност, независност, почит, еднаквост, безбедност…

За повеќе информации во врска со работилниците контактирајте нѐ на raduvajse@gmail.com.