Создавање Радост

Радоста во нашите животи се раѓа кога нашите енергија и фокус се насочени на позитивното околу нас. Радоста во нашите животи се раѓа кога сме благодарни за сите убави нешта кои го исполнуваат нашето постоење. Преку размислување или запишување на следниве аспекти ја зголемуваме радоста во нас и околу нас: + ги ценам следниве мои … Продолжи со читање Создавање Радост

Happy New Year!!!

    New Year is the time to unfold new horizons and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you, to rejoice in simple pleasures and gear up for a new challenges. Wishing you a truly fulfilling New Year!

Заблагодарувајте се!… Постојано…

Благодарност :)

Each day I am thankful for nights that turned into mornings, friends that turned into family, dreams that turned into reality and likes that turned into love. Thank You, thank You, thank You!