Live Now: Just Do the Dishes!

  Become mindful of how often your conversations focus on the past or future. Be aware of the verbs you use: was, did, will, are going to, etc. To speak of the past in the present is to reawaken and recreate it fully in the present, if only in our minds, and then we are … Продолжи со читање Live Now: Just Do the Dishes!

Reconnect with Yourself

Reconnect with yourself Do you ever feel that you are living your life but somehow lost contact with who you really are?Do you ever wonder if you are doing what you truly love to do or that you are just hanging in there because...well, it seems ok enough? Stop and listen.... It can be challenging … Продолжи со читање Reconnect with Yourself

Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (2)

Оставени сами на себе лошите ситуации имаат тенденција да станат уште полоши. Избегнувањето, несоочувањето со нив, помислата дека сами од себе некако ќе се решат е само можност тие да се влошат. Тоа не е решавање на проблемот. Како и да е, во одреден момент, ќе мораме да се соочиме со ситуацијата. Постои една стара … Продолжи со читање Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (2)

Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (1)

Нашето тело природно стреми кон здравје и енергија. Доколку нешто му се случи, било во форма на болка, било во форма на некаква непријатност, тоа ни дава сигнали. Болеста е всушност знак дека природниот баланс е нарушен и дека повторно треба да се воспостави рамнотежа во некој дел. Во секој случај, секогаш кога ќе искусиме … Продолжи со читање Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (1)