За препознавањето… {на сродните души}

...очите и умот можат да излажат, но емоциите и интуицијата НЕ!