Choosing Your Reality: Creating Probable Futures

Choosing Your Reality: Creating Probable Futures Meditation by Orin and DaBen With each breath in, I affirm that I am the creator of my life and circumstances. I picture myself at the helm of a ship. The water is calm. The sun is beautiful and the water sparkles. I can see for all directions. I … Продолжи со читање Choosing Your Reality: Creating Probable Futures

Свесно одбирање

Многу филозофии во својата основа го имаат вградено стојалиштето дека светот или реалноста самите по себе се неутрални. Она што за секого од нас претставува надворешен свет е единствено наше афирмирање на "нешто". Многу нешта не постојат за нас само заради тоа што не мислиме на нив, не знаеме за нив. И едноставно, тие не … Продолжи со читање Свесно одбирање

Прекрасна Трансформација

Започнете со нови избори, избори блиски до Вашите срце и душа. Само бидете свесни од момент до момент како се однесувате, врз која основа избирате. Дали Вашите избори се диктирани од Вашата логика, потреба од смисла и рационалност или пак накратко замижувате и ги слушате одговорите, сензациите во Вашето тело, сензациите околу Вашето срце? Веднаш … Продолжи со читање Прекрасна Трансформација