Knowing the Wisdom of the Heart

As I breathe in, I breathe in love. I draw in love  from everywhere in the universe. Love flows in through my breath. Love flows in to every part of my body carried on my breath. I open to receive love. My capacity for love is expanding. Every day I am becoming a more loving … Продолжи со читање Knowing the Wisdom of the Heart

Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (2)

Оставени сами на себе лошите ситуации имаат тенденција да станат уште полоши. Избегнувањето, несоочувањето со нив, помислата дека сами од себе некако ќе се решат е само можност тие да се влошат. Тоа не е решавање на проблемот. Како и да е, во одреден момент, ќе мораме да се соочиме со ситуацијата. Постои една стара … Продолжи со читање Како да препознаеме кој е нашиот вистински “внатрешен глас”? (2)

Себепроменување