Скалила

Сите ние сме скалила. Во вистинско време се појавуваме за да стапне оној кој треба да стапне. Нема скалило кое води нагоре или не-толку-нагоре. Сите скалила се исти. Сè е како што треба да биде. poem by Karolina Jakimovska photo: picz.in