Пораѓањето како иницијација

  Највеличествени моменти за една жена се моментите кога таа започнува да станува мајка - додека го носи плодот во својата утроба и моментот кога таа станува мајка - кога започнува да се грижи за своето чедо, односно самиот чин на пораѓање. Пораѓањето е низа од мигови кои ќе го осамостојат, малку повеќе од претходно, … Продолжи со читање Пораѓањето како иницијација