5 Трикчиња за поголема лична ефикасност

Јасно и прецизно дефинирајте ги своите цели. Имајте приоритети. Секојдневно поставувајте си по три цели - ни повеќе, ни помалку, три! Поставете си по три приоритети и на месечно и на годишно ниво. Фокусирајте се и на три главни цели кои сакате да ги постигнете во текот на Вашиот живот, цели кои всушност ќе го … Продолжи со читање 5 Трикчиња за поголема лична ефикасност