Choosing Your Reality: Creating Probable Futures

Choosing Your Reality: Creating Probable Futures Meditation by Orin and DaBen With each breath in, I affirm that I am the creator of my life and circumstances. I picture myself at the helm of a ship. The water is calm. The sun is beautiful and the water sparkles. I can see for all directions. I … Продолжи со читање Choosing Your Reality: Creating Probable Futures

Гласот!

Длабоко, од најдлабоките длабочини се јавува глас, толку е нежен и тивок, молбен убаво ми е со него, го чувствувам неговото присуство. Ме прави јака, реална, вистинска. Уживам скоро во сè кога го чувствувам, мекнеам, се стопувам, солзи течат и го влечат нагоре, кон површината. Тие се негови спасителки, да биде чуен, да биде виден, … Продолжи со читање Гласот!