Радувај се! инспирација

Благодарна сум за сопствениот живот! Го гледам убавото во него!              

The joy of waiting

When you were young, you loved to dream and let go of dreams. Either way, you dwelled in the Now. When you got older, you started to take your dreams and goals way too seriously, and your happiness became bound up with the future, and the destination became more important than the journey. Dream about … Продолжи со читање The joy of waiting

Knowing the Wisdom of the Heart

As I breathe in, I breathe in love. I draw in love  from everywhere in the universe. Love flows in through my breath. Love flows in to every part of my body carried on my breath. I open to receive love. My capacity for love is expanding. Every day I am becoming a more loving … Продолжи со читање Knowing the Wisdom of the Heart

Пролет Пролет

  {photo: Karolina Jakimovska}  

Создавање Радост

Радоста во нашите животи се раѓа кога нашите енергија и фокус се насочени на позитивното околу нас. Радоста во нашите животи се раѓа кога сме благодарни за сите убави нешта кои го исполнуваат нашето постоење. Преку размислување или запишување на следниве аспекти ја зголемуваме радоста во нас и околу нас: + ги ценам следниве мои … Продолжи со читање Создавање Радост