Right Use of Will

I take a moment to breathe in light. As I breathe out, I send light out to the world. I relax my body. I feel the goodness and light of the universe flowing through me. I open to experience my oneness with all life. I now affirm that the universe is friendly, and that it … Продолжи со читање Right Use of Will

5 Трикчиња за поголема лична ефикасност

Јасно и прецизно дефинирајте ги своите цели. Имајте приоритети. Секојдневно поставувајте си по три цели - ни повеќе, ни помалку, три! Поставете си по три приоритети и на месечно и на годишно ниво. Фокусирајте се и на три главни цели кои сакате да ги постигнете во текот на Вашиот живот, цели кои всушност ќе го … Продолжи со читање 5 Трикчиња за поголема лична ефикасност

Reach your goals!

"Don't wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great. Weak man wait for opportunities - strong man make them." - Orison Swett Marden