Points of You

The Coaching Game е моќна алатка која поттикнува развој и трансформација. Нуди едноставен начин да одите изненадувачки длабоко во себе и да добиете ефективни увиди и резултати.

Комбинацијата на слики и зборови ги активира и синхронизира десната и левата мозочна хемисфера – интуицијата и логиката.

Започнете процес на истражување и менувајте ги перспективите.

Punctum е динамична и метафорична алатка која ви помага да стимулирате момент на откривање и јасност.

Punctum е точка на средба помеѓу интригантни фотографии, зборови и картички со прашања. Магијата помеѓу трите ви помага да создадете свет на можности, асоцијации и чувства кои ја прават Punctum фасцинантна и флексибилна алатка.

За повеќе информации во врска со Points of You работилниците контактирајте нè на raduvajse@gmail.com