RR Journaling

Reflection&Review Journaling

Reflection&Review Journaling – slow down, tune in and listen е креативен начин на комуницирање со годината која изминува.

Конструктивен и интегрирачки преглед и осврт на мислите, емоциите и импресиите.

За да научиме, интегрираме, промениме, рефлектираме.

За повеќе слобода и јасност – и за поголема радост!